Travel Digest

Travel Digest je dvouměsíčník zaměřený na „praktické cestování“. Vychází od roku 2006.

Časopis jsme převzali v roce 2011, kdy si nás přivedl nový šéfredaktor. Vydavatel chtěl určité grafické změny, odmítal však revoluci. Na stávajícím základě jsme tedy vypracovali nové řešení vnitřní části časopisu, titulní strana zůstala nezměněna. V nové podobě jsme pak Travel Digest jeden rok vyráběli.

2011

autoři: Gabriel, Zahradník

www.traveldigest.cz

Hide Content