Matky za život dětí

Knihu vydaly společně v roce 2012 dvě neziskové organizace sdružující rodiče duševně nemocných lidí. Spojují se v ní odborné texty s autentickými příběhy rodičů.

Ilustrovala Silvie Vurcfeldová
Vydala Sympathea, o. p. s. a Ondřej, o. s.

autor: Gabriel

Hide Content