Esprit

Časopis Esprit vycházel v letech 2008 až 2015  jako zpravodaj České asociace pro psychické zdraví. Cílem časopisu bylo seznámit širokou veřejnost se světem duševně nemocných.

Esprit jsme převzali začátkem roku 2009. Naším prvním úkolem bylo provést lehký redesign, který by časopis zatraktivnil a připravil pro barevný tisk. Od té doby až do jeho zániku jsme měli časopis na starosti.

autor: Gabriel

Hide Content