AM Review

Čtrnáctideník AM Review (předtím Zdravotnické noviny, v současnosti Terapie) potřeboval po dvou letech působení na trhu změnu. Po důkladné analýze, mnoha zkouškách a schůzkách jsme s redakcí dospěli ke zcela nové formě. Změnili jsme nejen grafiku (písmo, titulní strana, barvy atd.) ale také způsob, jak redakce zpracovává obsah. Došlo ke zkrácení textů, změně psaní titulků a perexů, ke změně v práci s infografikou.

Z našeho hlediska bylo pro úspěch celého projektu klíčové, že jsme dostali možnost navázat spolupráci s ilustrátorkou Mariou Makeevou, která vytvářela titulní strany a příležitostně i ilustrovala i vnitřek časopisu.

Za svou ilustrátorskou práci na ročníku 2017/18 byla Maria Makeeva nominována na cenu Czech Grand Design.

Na konci roku 2017 časopis AM Review zanikl a přeměnil se na časopis Terapie.

Ilustrace Maria Makeeva
Sazba písmem Trivia
2017

autoři: Gabriel, Zahradník

Hide Content