výroční zpráva NG v Praze

Navrhli a realizovali jsme výroční zprávu pro Národní galerii v Praze za rok 2016.

zadání znělo: Vytvořte přehlednou výroční zprávu, kde na sebe grafická úprava nebude pokud možno vůbec upozorňovat. Zpráva by měla být optimalizovaná pro čtení z počítače, protože ji budeme šířit hlavně elektronicky ve formátu pdf.

2017

autor: Gabriel

Hide Content