AM Review

Čtrnáctideník AM Review (předtím Zdravotnické noviny) potřeboval po dvou letech působení na trhu změnu. Po důkladné analýze, mnoha zkouškách a schůzkách jsme s redakcí dospěli ke zcela nové formě. Změnili jsme nejen grafiku (písmo, titulní strana, barvy atd.) ale také způsob, jak redakce zpracovává obsah. Došlo ke zkrácení textů, změně psaní titulků a perexů, ke změně v práci s infografikou.

Z našeho hlediska bylo pro úspěch celého projektu klíčové, že jsme dostali možnost navázat spolupráci s ilustrátorkou Mariou Makeevou, která vytváří titulní stranu a příležitostně ilustruje i vnitřek časopisu.

Ilustrace Maria Makeeva
Sazba písmem Trivia
2017

autoři: Gabriel, Zahradník

Hide Content